10.9.1839

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Nysø

Modtager

J.V. Gertner

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: STI Hr. W Gertner paa Charlottenborg Kiøbenhavn.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kort brev om en uoverensstemmelse mellem J.V. Gertner og Anton Melbye. Thorvaldsen udtrykker forståelse for, at Gertner er blevet vred på Melbye, der tilsyneladende har taget en genstand fra Thorvaldsens værelse på Charlottenborg med sig i stedet for at tegne den på stedet.

Dokument

STII Hr: Gertner

Det giør mig ret ondt at MelbyeIII har handlet, som De fortæller mig, og jeg kan ikke fortænke Dem i, at De blev Opbragt; jeg bebreider mig i Tankeløshed at have glemt at henvi[se] ham med sin Begiering til Dem og paa den Maade været OrsagIV til den Ubehagelighed, i alfald husker j[eg] at have sagt ham at han kunde Tegne detV paa mit VærelseVI, men ikke bri[nge] det ud af Huset –
Nysøe d. 10de Sp. 1839

Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

ST Gertner,

I am rather sorry that Melbye has behaved as you tell me, and I cannot blame you for becoming indignant; I reproach myself with thoughtlessly having forgotten to refer him to you with his request and thus having been the cause of this annoyance, at any rate I remember having told him that he could draw it in my room, but not take it away from the house –
Nysoe, September 10th 1839

Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er adresseret til Gertner på Charlottenborg, hvor han formentlig havde eget værelse. Derudover havde han tilsyneladende en særlig aftale med Thorvaldsen ang. adgangen til dennes bolig (efter sin hjemkomst til København rådede Thorvaldsen over bolig og værksted på Charlottenborg fra 17.9.1838, men boede mest på Nysø). Aftalen kan have gået på, at Gertner, der var meget optaget af Thorvaldsen og portrætterede ham talrige gange, passede boligen eller brugte genstande der. Tilsyneladende er striden opstået ved, at Melbye har taget en genstand fra Thorvaldsens lejlighed med ud af huset i stedet for at tegne den på stedet. Arkivet er ikke i besiddelse af Gertners forudgående brev til Thorvaldsen, hvor han omtaler konflikten. For mere om Thorvaldsens og andre kunstneres lokaler på Charlottenborg, se artiklerne Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet og Kunstakademiets boliger.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Christine Stampe

Arkivplacering

Research Library, The Getty Research Institute, Los Angeles (860980).

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  2. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

  3. Den danske maler Anton Melbye.

  4. Dvs. årsag. Se referenceartiklen Thorvaldsens tale- og skriftsprog.

  5. Det er uvist, hvilken genstand Melbye tog med sig “ud af huset”, og uvist, om den resulterende tegning kunne være hans tegning fra 1839 af Thorvaldsens hjemkomst 17. september 1838, D1859.

  6. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg, jf. artiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Sidst opdateret 07.06.2017