21.7.1823

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicola Maria Nicolai

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sua Eccellenza Revma / L’Illmo: Monsr: Nicolai / S.P.M.I

Dateringsbegrundelse

En præcis datering, nemlig 26.7.1823 fremgår af brevets nederste del, der tilføjet af Nicola Maria Nicolai. Thorvaldsens brev er skrevet om lørdagen, jf. Thorvaldsens datering Sabbato. Den umiddelbart foregående lørdag faldt den 21.7.1827, og dette må antages at være hovedbrevets datering.

Resumé

Thorvaldsen beder om Nicolais hjælp til at ordne et juridisk anlæggende for hans assistent Pietro Tenerani. En dreng, der fungerer som Teneranis medhjælper og model har uvidende brudt loven ved at væde værkstedets klude i Fontana del Tritone.

Dokument

Monsignore

Il renditore del presente Sgr. TeneraniII mio particolare Allievo, avendo mandato un Ragazzo che teneva a ModelloIII a bagnare i PanniIV onde tener fresca la Creta; ed invece questo di venire come è solito ad inzupparli nel mio GiardinoV, ignaro della leggeVI che veglia, lo ha fatto nella Fontana del TritoneVII. E’ stato quindi sorpreso da una Persona che si spaccia Agente di Polizia detto PasqualettoVIII, il quale avendoli portati via i Panni voleva condurre anche il Ragazzo alla Gran Guardia.

Questo fatto la S. V. lo sentirà meglio dal sud: mio Allievo, che raccomando alla sua protezione, affinchè venga conosciuta la cosa come stà, e non gline venga un danno immeritato.

La prego di scusarmi dell’incomodo, e di credermi sempre grato ai suo favori: nell’atto che pieno di stima profondamente la inchino

Devmo. ed Obmo. Serve.

Studio SabbatoIX ThorvaldsenX


[på udskriftssiden tilføjet med Nicola Maria Nicolais hånd:]

26 Luglio 1823

Pne PasqualettiXI il celebre artista Thorvaldsen raccomando un suo Giovane, al quale sono stati tolti li Panni, che bagnava all fontane di Tritone, compiacetevi restituirli per essere mio Amico

NicolaiXII

Generel kommentar

Brevets første modtager er efter al sandsynlighed den pavelige embedsmand og oprindelige jurist Nicola Maria Nicolai, der tilsyneladende satte Thorvaldsen højt, jf. også brev af 27.3.1828. Nicolai må qua sin høje stilling have været en indflydelsesrig person, der kunne hjælpe i den aktuelle sag af juridisk art. Nicolai har nederst selv tilføjet sin anbefaling til den ansvarlige politimand Pasqualetti, der desværre ikke er nærmere identificeret, men som tydeligvis har været brevets endelige modtager.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

Biblioteca Comunale “A. Saffi”, Forlì, BCFo, Raccolte Piancastelli, Sezione Autografi del secolo XIX, Busta 195, ad vocem

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Dvs. Sue proprie mani eller Sue Pregiatissime Mani, hvilket betød, at brevet skulle afleveres personligt.

 2. Dvs. Thorvaldsens højt estimerede assistent, Pietro Tenerani. At han betragtedes som en særlig talentfuld elev fremgår af det følgende. Se hertil evt. listen over Thorvaldsens assistenter og artiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis.

 3. Navnet på denne model kendes ikke. Se evt. den fulde liste over Thorvaldsens p.t. kendte modeller.

 4. Kludene skulle, som det fremgår af det følgende, gøres våde for at kunne svøbes om lermodeller under disses udarbejdelse, så de ikke tørrede ud. Se hertil evt. artiklen om Thorvaldsens værkstedspraksis.

 5. Den lille have lå mellem Thorvaldsens tre værksteder på hjørnet af Piazza Barberini og Colonetta di Barberini. Se hertil referenceartiklen om Thorvaldsens værksteder.
  Haven er kort beskrevet af Thiele I, 1831, p. XVI, samt mere indgående Thiele II, 1832, p. 129 med følgende idyliske ordlyd: En Laage aabner Indgangen til en lille Have, og en Buegang, som i de varmeste Sommermaaneder beskygges foroven af Viinløv og nedhængende Druer og nedentil af en Rosenhæk, fører til tre af vor Kunstners Studier. [...] Haven er, saa at sige, udyrket; hist og her staar imellem Stokroserne en stor brunrød Urtepotte med en Aloe, medens de vildtvoxende Roser slynge sig op omkring adspredte Marmorplader og Blokke, som ved Muren give to omkrybende Skildpadder Tilflugtsteder. I Havens ene Hjørne danne Studierne og den tilstødende rigtbegroede Muur en kjølig Grotte, hvor et lille Springvand pladsker i den moesbedækkede Kumme.

 6. Det har tydeligvis været forbudt at anvende fontænen til sådanne praktiske formål. Det præcise lovgrundlag kendes p.t. ikke.

 7. Dvs. fontænen på Piazza Barberini i Rom. Thorvaldsens værksteder lå ud mod denne plads. Fontana del Tritone er udført af billedhuggeren Gian Lorenzo Bernini (1592-1680). Se hertil referenceartiklen om Thorvaldsens værksteder.

 8. Denne Pasqualetto, der formentlig er Thorvaldsens fejlskrivning/misforståelse af nedennævnte Pasqualetti kendes p.t. ikke, men har tydeligvis været ansat ved politiet.

 9. Eftersom Nicolais tilføjelse nedenfor er dateret 26.7.1823, må der være tale om den umiddelbart foregående lørdag, dvs. den 21.7.1827.

 10. Signaturen er af Thorvaldsen, mens resten af brevet er skrevet af en koncipist.

 11. Se kommentaren til Pasqualetto ovenfor samt den generelle kommentar.

 12. Der er efter al sandsynlighed tale om den pavelige embedsmand og oprindelige jurist Nicola Maria Nicolai, der satte Thorvaldsen højt, jf. brev af 27.3.1828, og som qua sin høje stilling må have været en indflydelsesrig person, der kunne hjælpe i den aktuelle sag af juridisk art.

Sidst opdateret 20.08.2014