21.3.1831

Afsender

Maria De Pecis

Afsendersted

Milano

Modtager

Paolo Tosio

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kvittering for, at Maria De Pecis har modtaget betaling fra Paolo Tosio for marmorreliefferne Dagen, jf. A902, og Natten, jf, A901.

Dokument

Milano ventuno Marzo milleottocentotrentauno

Sono lire tremille di MilanoI, dico £ 3000II. che io sottoscritta ho ricevuto dal Nobile Signor Conte Paolo Tosi, e queste a saldo di due Bassi-rilieviIII da me vendutegli del Celebre Cavaliere TorvalulsenIV Opera OriginaleV rappresentante L’AuroraVI, e la Notte, e[?] per[?] fede
Maria de Pecis, Vedova Parravicini

[Med bly for oven t.v.:]

Milano, 21 Marzo 1831

Generel kommentar

Øverst til venstre ses et stempel, der forestiller en mitra (bispehue) med indskriften CENT. 30. Formentlig er der tale om et notarstempel.

Arkivplacering

Archivio di Stato di Brescia, fondo Avogadro del Giglio – Tosio, busta 54, fascicolo 2.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Bernardo Falconi: ‘Il Giorno e La Notte, cat.no. V.4-V.5’, in: Stefano Grandesso e Fernando Mazzocca: Canova Thorvaldsen. La nascita della scultura moderna, Milano 2019, p. 339.

Emneord

Personer

Værker

A901 Natten, Tidligst 1815, inv.nr. A901
A902 Dagen, Tidligst 1815, inv.nr. A902

Kommentarer

  1. Den østrigske/milanesiske lire var den gængse møntenhed i det østrigske hertugdømme, der omfattede Milano og de nuværende regioner Veneto og Lombardiet.

  2. Prisen var fastsat i brev af 18.3.1831.

  3. Dvs. to marmorversioner af Dagen, jf. A902, og Natten, jf. A901, der blev udført efter Thorvaldsens originaler og under dennes supervision af Gaetano Matteo Monti for Giovanni Edoardo De Pecis. Efter De Pecis’ død arvede hans søster Maria De Pecis reliefferne. Hun solgte dem efterfølgende til Paolo Tosio og forærede ham ved samme lejlighed de to breve fra Thorvaldsen til De Pecis vedr. bestillingen: 11.7.1821 og 19.12.1821. Brevene findes i dag i Archivio di Stato di Brescia, Italien.

  4. Thorvaldsens efternavn voldte ofte problemer ift. stavning, se hertil evt. referenceartiklen Alberto eller Bertel?.

  5. Denne fremhævelse af originalværk er vigtigt ifm. receptionen af Thorvaldsens værker og værkstedspraksis, eftersom værkerne var udført i marmor af assistenten Gaetano Matteo Monti efter Thorvaldsens originalmodeller, A901 og A902. Se evt. også hertil det publicerede foredrag Frodig (over)producent eller strategisk kunstnergeni?.

  6. Dvs. Dagen, jf. A902.

Sidst opdateret 18.01.2021