Juni 1841

Afsender

Christine Stampe

Afsendersted

Nysø

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dette afsnit af Stampes erindringer beskriver begivenheder, der kan tidsfæstes til Juni 1841.
Men erindringerne blev først nedfældet i denne form i månederne efter Thorvaldsens død 24.3.1844, sandsynligvis på grundlag af dagbogsnotater fra dengang, begivenhederne fandt sted. Teksten kan altså i løbet af denne proces have undergået redaktionelle ændringer og/eller erindringsforskydninger, så dateringen skal tages med et gran salt.
Dateringen af erindringerne drøftes nærmere i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Resumé

Christine Stampes manus til hendes erindringer om Thorvaldsen. Dette er 24. del af i alt 60.

Dokument

[side132]

[fortsat…]I

‒ herfra til WeimarII, hvor vi om Natten Kl: 12 bleve Vakte af: ein StündchenIII, dog vi bleve roelige i hvores Seng, Kl: 6 om Morgenen skulde vi reise videre ikke desto mindre infandt sig en Hr: SchrammIV Mahler, som meget ønskede at Mahle Thorv: naar han blodt vilde sitte 2 Timer for ham, dog jeg protesterte og vi slap, dog neppe vare vi ankomne til FrankfortV saa infandt han sig samme der, og fik aftalt med Thorvaldsen at han næste Morgen Kl: 4 skulde komme til ham, vi vare komne temmelig seent tilsengs og Kl: 12 om Natten havde en Hr: von Launi[t]zVI som der var sendt Bud til paa Landet, endnu siddet og talt en Timestid med Thorv:’s paa Sængen, saa han fik ikke længe lov at sove; Kl: 4 var Schr. der med tegne Aparater[,] Skiermbrætter osv. som jeg ønskede til BloksbergVII, dee[l]s, fordi han forstyrrede Thorv: og ChristianVIII, som altid delte Værelse med Thor: men ogsaa fordie Thorv: altid fik det beste Værelse, og der tog man gierne Mod visittr, og Sch:s Skiermbretter tog sig ikke synderlig godt ud, her besøgte mig min Veninde Fr: Jeanrenaud, Mendelsons SvigermoderIX, Maleren holdt Thorv: 4 a 5 Timer

[side]

kom Næste MorgenX igien, og jeg var meget Vred, skiønt han giorde alt for at formilde mig, og bragte mig Valser osv, som han selv havde Componeret han var altsaa Musikus tillige ‒ dog jeg var kort og ikke Venlig imod ham, thi Thorvaldsen, som jo maatte see alt, og være med overalt fatigerteXI denne tidlig opstaaen serdeles og han sagde altid naar vi forlode et Sted og sad i hvores egen Vogn, [“]Gud hvor man nu hviler deiligt[”], endnu maae jeg bemærke, en Nydelse Thor: havde i Vognen, nemlig Melle W:XII og ElisaXIII, læste skifte vis med BørneneXIV og det intereserte Thor: umaadelig og især naar Elisa fortalte eller lod dem fortælle noget af fædrenelands Historien, og Geographie, og han kunde sitte heele halve timer og studere Geographie paa Børnenes Kort, og saa gammel han end var, saa sagde han ofte, med et dybt Suk, [“]Gud hvor jeg beklager, ikke at have lært ordentlig i min Barndom[”]; ‒
I Frankfort, saae vi hvad der var at see[,] RyppelXV, og en deel andre fulgte os omkring og, vi drak Schocolade hos min gamle Bekiendt de GeorgeXVI, en Italienerinde, som jeg tidligere havde kiendt, og hos BrentanaXVII en smuk Samling[.] ud af Eftermidagen vare vi budne hos C: MyliusXVIII i Haven hvor der var meget net, arengeret, der bleve vi Afhentet af en SenetorXIX og bragt uden for Byen til en deilig Landsted hos en frue Louis GontardXX, som i den fart havde faaet alt Magnifik arengeretXXI, i Haven var heele Sangforening, og Musik, og Hus og

[side]

[Antagelig en tegning af en fronton]

[side]

Haven var IlumineretXXII, og paa Mai[nt]zsenXXIII som gik forbie Stedet flød Baade med Culørte Lamper besmykkede, siden blev Given en brillant SouperXXIV, der var dækket, til 200 Personer, ved bordet stødte jeg paa en Grev RahdevigXXV, Oberst, han var Katolsk, men sværmede for GrundtvigXXVI det var det, som intereserte mig hos ham; dog saae jeg ham ikke siden,

[fortsættes…]XXVII

Generel kommentar

Dette dokument er en del af det originale manuskript til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen. Afskriften af hele manuskriptet omfatter i alt 60 dele. Denne del er nr. 24.


Stampes erindringer blev udgivet i bogform i 1912 af Stampes barnebarn, Rigmor Stampe. Denne del af den ucensurerede originaltekst svarer til Stampe, op. cit., i den redigerede udgave.

Læs mere om nærværende online-udgivelse af teksten i artiklen Manuskriptet til Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen.

Teksten er publiceret med støtte fra Ny Carlsbergfondet i regi af digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums arkiv, inspektørens skrin, nr. 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Denne del af Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen er fortsættelsen af den foregående del, som kan ses her.

 2. 22.6.1841 forlod rejseselskabet Leipzig og overnattede antagelig 23.6.1841 i Weimar.

 3. Efter tysk Ständchen, dvs. opførelse af et musikstykke.

 4. Dvs. den tyske maler Johann Heinrich Schramm (1810-1865).

 5. 27.6.1841 ankom rejseselskabet til Frankfurt am Main. Her portrætteredes Thorvaldsen af den tyske maler Johann Heinrich Schramm (1810-1865).

 6. Dvs. den lettisk-tyske billedhugger Eduard Schmidt von der Launitz.

 7. Dvs. det højeste punkt i Harzen. På Bloksbjerg mentes de tyske hekse ifølge traditionen at samles Sankt Hans nat.

 8. Dvs. Christine og Henrik Stampes yngste søn Christian Stampe.

 9. Dvs. den tyske komponist, pianist og dirigent Felix Mendelssohn Bartholdys svigermor, Elisabetha Wilhelmina Jeanrenaud (1796-1871).

 10. Dvs. 28.6.1841.

 11. Dvs. trættede, udmattede, jf. fatigere i Ordbog over det danske Sprog.

 12. Dvs. Mademoiselle Winckler, den danske huslærer for familien Stampes børn A. Winckler.

 13. Dvs. Christine og Henrik Stampes ældste datter Elise Stampe.

 14. Dvs. Christine og Henrik Stampes yngste børn Christian og Jeanina Stampe, som var med deres forældre på turen til Rom.

 15. Dvs. den tyske naturforsker og opdagelsesrejsende Eduard Rüppell (1794–1884).

 16. Denne italienske de George er p.t. uidentificeret.

 17. Dvs. den tyske købmand George Brentano-Laroche.

 18. Denne C. Mylius er p.t. uidentificeret. Vedkommende var antagelig af slægten Mylius, som også talte Heinrich Mylius, der stammede fra Frankfurt.

 19. Denne senator er p.t. uidentificeret.

 20. Dvs. tyske Charlotte Gontard, enke efter Louis/Ludwig Gontard (17??-1830).

 21. 28.6.1841 deltog rejseselskabet i en stor fest med Frankfurts kunstnere hos Charlotte Gontard, arrangeret af Eduard Schmidt von der Launitz. Et digt og en tale af Friedrich Hessemer fremførtes til Thorvaldsens ære.

 22. Dvs. forsynet med lys, oplyse, belyse, oplyse stærkt i festlig anledning, jf. illuminnere i Ordbog over det danske Sprog.

 23. Dvs. floden Main, som flyder gennem Frankfurt.

 24. Dvs. aftensmåltid, aftensselskab, jf. souper i Ordbog over det danske Sprog.

 25. Denne grev Rahdevig er p.t. uidentificeret.

 26. Dvs. den danske forfatter, præst og samfundsdebattør N.F.S. Grundtvig.

 27. Denne del af Christine Stampes erindringer om Thorvaldsen fortsættes i den følgende del, som kan ses her.

Sidst opdateret 30.08.2020