6.11.1835

Afsender

Marie Lehmann

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Lehmann

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dagbogen.

Resumé

Marie Puggaard fortæller om en udflugt i selskab med danske kunstnere til Tivoli øst for Rom. Desuden har Thorvaldsen overraskende deltaget i familiens åbne kunstnerselskab og samme aften begrædt, at han ikke før er vendt tilbage til Danmark, at han aldrig er blevet gift, og at han ikke har fået indrettet et ordenligt værksted eller et ordentligt hjem.

Dokument

Fredagen den 6te November

Du syntes nok det er græsseligt saa jeg er doven i den hellige StadI, men siden i Mandags har vi været i TivoliII[,] har havt Selskab med Thorvaldsen, og vore TjenerIII er løbet bort, nu vil jeg altsaa begynde. Tirsdag var Veiret deiligt klart men koldt, hvorfor vi gjorde Aftale med alle vore Danske Venner, og kjørte kl 2 i nogle ækle snevre Vogne hvor der foran sad nogle Kjærlinger, hen ad Roms Campagna, vi vare 11 i Tallet foruden en Hund, som tilhørte Hr. KüklerIV, [...] Vi tog ind i Værtshuset Cybille i hvis Gaard der ligger et meget smukt Vesta Tempel, og et fiirkantet ikke saa smukt Cybille Tempel, [...] da vi havde seet Grotten gik vi op og spiiste, og derpaa ud i det deilige Maaneskins Veir, i det runde med en smuk Søilegang forsynede Vesta Tempel som man rigtignok har revet nogle af Søilerne af, hvor PezholdV begyndte paa at vilde lære mig SaltarellaVI. Næste Morgen toge vi 11 Æsler og sadde os alle 11 op paa dem og begyndte vores Tour omkring CascadellerneVII og Byen i en frygtelig Kulde. [...]

I Gaar Torsdagen var vi om Formiddagen ingen Steder henne, og om Aftenen blev vi ved vores KunstnerforsamlingVIII overraskede ved Thorvaldsens Ankomst. O! du kan ikke troe hvor han er rar, og saa ligefrem som om han slet ikke var Thorvaldsen, han talte om at han aldrig havde faaet noget ordentligt Værksted, og bestandig levet paa Feltfod, fordi han bestandig tænkte paa at vende tilbage til DannemarkIX, hvilket han havde i Sinde at gjøre til Foraaret, han beklagede at han ikke var vendt tilbage til Dannemark og havde giftetX sig, formodentlig fordi der (det sagde han ikke) aldrig er nogen som gjør det lidt godt for ham, og han maae gaae og spise hos en Familie, og aldrig have i Kakkelovnen, det er rigtignok ynkeligt; vi morede os saa godt vi kunde [...]

Generel kommentar

Uddraget af Marie Puggaards romerske dagbøger 1835-1836 er her citeret efter Marianne Saabye, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er citeret.

Arkivplacering

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. Rom.

  2. Dvs. byen Tivoli øst for Rom. Selskabet har tydeligvis, jf det følgende, besøgt Villa Gregoriana med dets Sibylle og Vesta templer og Grotto di Nettuno.

  3. Denne tjener er p.t. ikke identificeret.

  4. Dvs. den danske maler Albert Küchler.

  5. Dvs. den danske maler Fritz Petzholdt.

  6. Dvs. en italiensk dans.

  7. Dvs. vandfaldene ved Tivoli, der bl.a. løber gennem Villa Gregoriana.

  8. Familien Puggaard inviterede under Rom-opholdet to gange ugentligt danske og andre kunstnere til middag og soiréer i det romerske hjem i Via degli Avignonesi, tæt ved Piazza Barberini og dermed Thorvaldsens værksteder, jf. Bolette Puggaards biografi.

  9. Thorvaldsens tilbagevenden til Danmark blev først realiseret i 1838, jf. Thorvaldsen-kronologien.

  10. Noget tyder på, at Thorvaldsen har kokketeret en del her ift. sit begejstrede, kvindelige publikum, for alt tyder på, at han grundlæggende har nydt sin romerske frihed – både arbejdsmæssigt og privat. Se evt. hertil emneordet Ugift og fri.

Sidst opdateret 22.10.2018