20.12.1823

Afsender

Johann Martin von Wagner

Afsendersted

Rom

Modtager

Franz Erwein von Schönborn

Modtagersted

Wiesentheid

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den bog, hvori dette dokument oprindelig blev publiceret, se Bott, op. cit.

Resumé

Wagner fortæller, at de hos Thorvaldsen bestilte buster, først vil blive færdige den følgende sommer.

Dokument

[...] Thorwaldsons BüstenI wird diesen Sommer erst völlig vollendet sein. [...]

Generel kommentar

Dette Schönborn-brev er gengivet fra Bott, op. cit. Kun de Thorvaldsen-relevante passager citeres.


Læs mere om Schönborns samlede beholdning af Thorvaldsen værker og om hans planer om at opføre et særligt museum til sin kunstsamling i referenceartiklen Schönborns bestilling og planer om et Thorvaldsen-galleri.

Arkivplacering

Privateje.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A233 Ludwig (1.), Tidligst marts 1818 - Senest maj 1818, inv.nr. A233

Kommentarer

  1. Der kendes p.t. kun én buste fra Thorvaldsens værksted i Schönborns eje, nemlig en marmorversion af Thorvaldsens portrætbuste af den bayerske kronprins Ludwig (1.), jf. A233. Se hertil Bott, op. cit., p. 232, samt brev af 17.2.1824, hvor busten også omtales.

Sidst opdateret 21.04.2020