5.7.1810

Afsender

Baron Brown

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af forsegling.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Per / L’Illmo Sig.re Cavaliere / Il Sig.re Thorwaldsen

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Sigre Cavaliere Stimatissimo!

Finalmente mi è giunta la Risposta del Sigre Barone di Schubert, toccante la Cassa di Sei Tomi dell’opera Pio Clementino appartenente al’ Sigre Conte di Schell; il quale acconsente che la predetta Cassa con i Tomi sei suddetti siano consegnati al Sigre Console Danese Ulrich a Livorno e presso lui quà al Spedizionere Francesco De Santis, Perciò si Compiacerà di far la Consegna al predetto De Santis che verrà da lei pressi
Lo pregho ancora di volere avere la Bontà di farmi sapere il mio piccolo Debbito della Robba avuta dall’Eredita Zoëgha che lo manderò subbito i Denari, mentre con tutta la perfetta Stima ho L’onore d’Essere

Di lei Sigre Cavaliere Stimatissimo!

Roma li 5 Luglio 1810 Devotiss[i]mo obbmo Serre
Brown


[På brevets bagside er med Thorvaldsens hånd tilføjet følgende listeI:]
BasorilieviII
VenusIII
JupitterIV
HomerV
AppolloVI
CiseroVII
ArianaVIII
Vener[e]IX
SapahX
Mepomen[e]XI
4050 5050XII
400
100
50 60
60 70
50
60
50
50
60
399
100
300
200
300
150
10050XIII
 [på hovedet i forhold til ovenstående liste har Thorvaldsen skrevet:]
JupitterXIV – 100

Generel kommentar

Den liste, som Thorvaldsen har tilføjet nederst på brevet, vedrører Theodor von der Ropps bestilling 1804-05, som netop blev færdig i slutningen af 1810.

Arkivplacering

Privateje, København.

Emneord

Personer

Kommentarer

 1. Listen opregner de værker, som den kurlandske adelsmand Theodor von der Ropps bestilte hos Thorvaldsen 1804-1805. Ud for hvert værk er prisen angivet i romerske scudi.
  Listen er antagelig blevet til i anledning af, at alle de bestilte værker var færdighuggede i marmor på et tidspunkt efter brevets dato, 5.7.1810.
  Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 2. Dvs. bassorelievo, som er identisk med den første marmorversion af relieffet Briseis og Achilleus (jf. A489), se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 3. En tidlig udgave af statuen Venus (jf. A853), se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 4. Dvs. en kopi af busten Jupiter/Zeus fra Otricoli i Museo Pio Clemente i Vatikanet. Se mere i referenceartiklen om Ropps bestilling.

 5. Dvs. en kopi af en buste af Homer på Museo Archeologico Nazionale, Napoli. Thorvaldsen havde allerede i 1799 fremstillet en marmorkopi af denne buste, A751, se Ropps bestilling.

 6. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Apollo Belvedere i Vatikan-museet i Rom, se Ropps bestilling.

 7. Dvs. Cicero – en bustekopi af Cicero i det kapitolinske museum i Rom. Thorvaldsen havde tidligere, i 1799-1800, fremstillet to marmorkopier af dette værk, A760 & A761, se Ropps bestilling.

 8. Dvs. en kopi af Bacchus i det kapitolinske museum – på bestillingstidspunktet betragtet som en Ariadne, se Ropps bestilling.

 9. Dvs. italiensk for Venere, en kopi af hovedet af statuen Venus Medici, på Uffizierne i Firenze, se Ropps bestilling.

 10. Fejl for Sapho, dvs. en kopi af en buste, der på bestillingstidspunkt blev regnet for antik buste af Sapfo. Forlægget er ikke identificeret idag, se Ropps bestilling.

 11. Dvs. en kopi af hovedet af statuen Melpomene i Vatikan-museet i Rom, se Ropps bestilling.

 12. Dette beløb skal være 550 scudi, se Ropps bestilling.

 13. Talkolonnen giver ikke 10050 ved addition.
  Det vides heller ikke, hvad de sidste tal i kolonnen dækker over.

 14. Her refererer Thorvaldsen højst sandsynlig igen til ovennævnte Jupiter Otricoli, som Ropp i første omgang ikke ville betale for, da han mente, at den var gledet ud af bestillingen. Billedhuggeren har da noteret den en ekstra gang.
  Se mere herom i Ropps bestilling.

Sidst opdateret 07.01.2013