16.11.1805

Afsender

C.F. Høyer

Afsendersted

Rom

Modtager

Nicolai Abildgaard

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til S: T: / Hr Justitsraad Abildgaard

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet

Resumé

C.F. Høyer er lige ankommet til Rom og aflægger rapport til Nicolai Abildgaard. Han fortæller bl.a., at Thorvaldsen har inviteret han med til et “Academi”, hvor der tegnes efter model hver aften.

Dokument

Rom d 16d Novemb: 1805

Kiæreste gode Hr Justitsraad! ieg er nu saa lykkelig at være kommen til Rom /: efter 18e Ugers forløb :/ og hilser tusinde Gange Dem og kiære Familie.
[...]
Jeg veed ikke om nogen af de andre har tilmældet; at RatcheI er død paa Reisen til Neabel; StanleyII er meget syg –
Torvalsen haver været saa god at invitere mig til at tegne efter Model – Vi samtlige ere 9 som hver Aften tegner; og ei flere maae, i dette vores AcademiIII, blive tilladet Adgang – Brev til mig er De saa god at adressere til ZoëgaIV

Generel kommentar

Af brevet citeres kun den del, der har med Thorvaldsen at gøre.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 2337, 2˚

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den danske billedhugger Hans Christian Ratje, som døde 20.10.1805 i Napoli.

  2. Den danske arkitekt C.F.F. Stanley, som døde af sin sygdom sandsynligvis 18.11.1805, et par dage efter dette brevs dato.

  3. De nærmere omstændigheder for dette tegneakademi kendes ikke.

  4. Den danske arkæolog Georg Zoëga.

Sidst opdateret 17.12.2013