Antagelig 20.12.1820

Afsender

P.O. Brøndsted

Afsendersted

Rom

Modtager

Marie Aagaard

Modtagersted

Iselingen, v. Vordingborg.

Dateringsbegrundelse

Dateringen, som fremgår af brevet, er 20.11.1820, men den kan næppe være rigtig, idet Thorvaldsen på dette tidspunkt var på vej mod Rom fra Danmark. Han ankom først til Rom 16.12.1820. Der er derfor antagelig tale om 20.12.1820.

Resumé

Thorvaldsen har været hos Brøndsted, mens han skrev brevet.

Dokument

[...] Thorwaldsen har bestandig sadt hos mig medens jeg nedskrev dette Brev, og beder at sende sin allerbedste HilsenI til Dig og din HolgerII.
[...]

Generel kommentar

Af brevet citeres kun de dele, som vedrører/omhandler Thorvaldsen. Brevet er afskrevet og venligt stillet til rådighed af Jesper Brandt Andersen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 4648, 4°. – IV.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Thorvaldsen havde på adskillige opfordringer fra Brøndsted (se hertil fx brevet 13.7.1819) lært familien Aagaard at kende under sit ophold i Danmark 1819-20.

  2. Maries mand, Holger Halling Aagaard.

Sidst opdateret 21.02.2015