15.12.1817

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Stanisław Mokronowski

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen tilføjer tre betingelser for at påtage sig udførelsen af rytterstatuen af Józef Poniatowski, A123. Gipsmodellen skal koste 12.000 romerske scudi. Dette beløb udbeder han sig betalt i tre rater. Transporten af modellen og bronzestøbningen skal komitéen betale, mens Thorvaldsen påtager sig at uddanne folk, der kan varetage det grove arbejde efter støbningen, hvorefter han vil færdiggøre den.

Dokument

Pour m’expliquer avec la plus grande précision sur les conditions avec lesquelles je m’oblige d’executer le monument du feu P. J. P[oniatowsky]I, je le trouve necessaire d’ajouter les articles suivant à ma reponse sur les points demandés dans la lettre de S.E. M. le C. M[okronowsky]II
1) Je m’oblige pour la somme de 12,000 Ecus Romains de faire le modéle en plâtre, de la grandeur de la Statue du M[arc] A[urel] sur la place du C[apitole]III et de fournir les formes par le fondre en bronze.
2) Je desire que cette somme me seroit payee en trois termins, savoir, 4000 quand le contrat sera signé, 4000, quand j’aurois terminé le modéle en terre, et le reste, quand je serois arrivé à Varsovie.
3) Le transport du model et de la forme, ainsi que la fonte en bronze se feront au frais de la ComitéeIV. Je m’oblige quand la fonte sera faite de diriger les ouvriersV, que je prie de m’accorder par [pour] rendre le statue à tel point [?] ou je pourrais l’achever

Rome 15 Dec. 17. A.Th.

Generel kommentar

Dette udkast, som opregner/uddyber yderligere kontraktuelle betingelser i forbindelse med bestillingen af rytterstatuen af Józef Poniatowski, A123, er en fransk version af den samme tekst på tysk.

Arkivplacering

Thieles Excerpter, 1817, nr. 105 (originalbrevets placering kendes ikke).

Thiele

Thiele II, p. 336-337

Emneord

Værker

A123 Monument over Józef Poniatowski, Ultimo 1826, inv.nr. A123

Kommentarer

  1. Rytterstatuen af Józef Poniatowski, A123.

  2. Jf. Thorvaldsens brev til Mokronowski af 15.5.1817.

  3. Den antikke rytterstatue af Marcus Aurelius på Kapitol er 4,24 m. høj.

  4. Komitéen bestod foruden Mokronowski af fyrst Adam Czartoryski og eksekutor Alexander Linowski (1759?-1820). Mokronowski iværksatte en storstilet offentlig indsamling, der skulle muliggøre opførelsen.

  5. Thorvaldsen uddannede sin polske assistent Jakub Tatarkiewicz til at tage sig af samlingen af rytterstatuen og anbefalede ham til at stå for dette arbejde, jf. anbefalingen fra juni 1828.

Sidst opdateret 18.10.2014