24.10.1842

Afsender

Redaktørerne ved Dagen

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvor teksten blev trykt.

Resumé

Notits om Thorvaldsens afrejse fra Altona til Kiel.

Dokument

Thorvaldsen. Altona, den 21de Octbr. Idag forlod Thorvaldsen osI for over Kiel at fortsætte Reisen til KjøbenhavnII, hvilken paafulgte temmelig uventet og ifølge en pludselig Beslutning. Som bekjendt indtræffe hans Konstsager dertil med Fregatten “Thetis”III. Iforgaars AftesIV bragte den almindelige Sangforening ham sin Hilsen, som den feirede Mand modtog med fordringsløs Venlighed. Fra FrankfurtV skrives, at man der atter venter hans Besøg til Foraaret paa Tilbagereisen til RomVI.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i avisen Dagen, 40. Aargang, Nr. 291.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Dagen 24.10.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Iflg. billetten til diligencen, som Thorvaldsen rejste med, fandt afrejsen sted kl. 5 om morgen 22.10.1842 fra Altona.

  2. Thorvaldsen rejste med dampskibet Frederik den sjette fra Kiel 22.10.1842 med ankomst til til København 24.10.1842 tidlig om morgenen.

  3. En del af Thorvaldsens værker og samlinger blev 1842 transporteret med fregatten Thetis fra Livorno til København, se mere herom i Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1842.

  4. Thorvaldsen blev hyldet med sang fra sangforeninger i Altona – både den 18.10.1842 og den 19.10.1842 – sidstnævnte var et større arrangement, og det er det, der hentydes til her.

  5. På sin rejse fra Rom til Danmark i 1842 passerede Thorvaldsen Frankfurt am Main 13.10.1842.

  6. Denne rejse fra Danmark til Rom blev aldrig til noget.

Sidst opdateret 25.02.2016