10.3.1830

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Thorvaldsen er i München, hvor han blandt andet er blevet fejret af 160 tyske kunstnere ved en hjertelig og munter fest. Ludwig 1. har bestilt en rytterstatue hos Thorvaldsen af Maximilian 1., der skal opstilles på Wittelsbacherplatz.

Dokument

Thorvaldsen.

Thorvaldsen er nu i MünchenI, og nyder i dette Tydsklands Athen al den Hylding, som skyldes hans verdensberømte Navn og Fortjenester. Et Antal af 160 derværende Kunstnere gav ham d. 19de Febr.II en Fest i den saakaldte Paradiishauge, som var særdeles smagfuldt arrangeret og oplivedes af den meest tvangfrie og hjertelige Glæde og Munterhed. I Salen, hvis Plafond af Kunstnerne var smykket med allegoriske Malerier og Arabesker, indtog han Hæderspladsen imellem Ridder CorneliusIII og Nestoren iblandt Bayerns Kunstnere, Professor EberhartIV. − D. 17de Febr.V var han indbuden til et Hofbal. − Hs. Majestæt Kongen af BayernVI har overdraget Thorvaldsen det Hverv at forfærdige en colossal Statue til HestVII af Maximilian den 1steVIII, der skal udføres i Erts og er bestemt at opstilles paa Wittelsbacher-Pladsen i München.

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Kjøbenhavns-Posten d. 10.3.1830, 4. årgang, no. 59.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1830, Kjøbenhavns-Posten 10.3.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A128 Maximilian 1., 1833-1835, inv.nr. A128

Kommentarer

  1. Jf. Thorvaldsen-kronologien 14.2.1830.

  2. Jf. Thorvaldsen-kronologien 19.2.1830.

  3. Den tyske maler Peter von Cornelius.

  4. Den tyske maler og billedhugger Konrad Eberhard.

  5. Thorvaldsen deltog i et hofbal 17.2.1830, som det fastslås her.

  6. Den tyske konge af Bayern Ludwig 1.

  7. Maximilian 1., jf. A128, Wittelsbacherplatz, München.

  8. Bayerns første kurfyrste Maximilian 1. (1573-1651).

Sidst opdateret 13.06.2020