20.8.1796

Afsender

Hieronymus Laub

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af stambogsindførslen.

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Dokument

Gutfeldt.I
“Der gives ingen skiønnere, ingen mere behagelig afvexlende Billeder, end de Svundne Dages, fremkaldte i en rolig Time af vor siel, deres farver ere ikke blandede, men rørende og høitidelige; det er ikke Middagsglands, der omgiver dem, det er lys, mild aftenskumring, som ikke forfærder, men qvæger Øiet; de ledsages ikke af Nydelsens første heftige Fryd, der ofte trætter Sielen, efter at have beruset den; men af Erindringens mere stille, mere alvorlige Glæde. – Lidenskabernes Stemme tier i vor Barm, Hiertet slaaer glad men roligt – og uden at kedes, uden at trættes, giennemiler Sielen med stadig flugt hiin før saa kiendte, saa elskte Eyen, daler paa hvert Sted, der engang var den kiert; fryder sig ved hver Ynde der engang henrev den, omsvæver hver Ven, i hvis Selskab den engang følte sig lykkelig; og takker den Evige der skienkte Mennesket en af de bedste Velgierninger i Livet ved at skienke det Mindet om henfarne Dage”

Gode Thorvaldsen! Mindes og elsk Din Ven og BroderII

Khavn:III den 20 Aug 1796 Hieronÿmus Laub. /80IV

Generel kommentar

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213.


Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

N213 Thorvaldsens stambog, inv.nr. N213

Kommentarer

  1. Sandsynligvis den danske præst Frederik Carl Gutfeld (1761-1823), som var kendt for sin evne til at skrive såvel poetiske som moraliserende stykker. Han var desuden ven med Knud Lyne Rahbek, som også Thorvaldsen kendte.

  2. Med Broder hentyder Laub til sit og Thorvaldsens medlemskab af Borups Selskab, hvor medlemmerne titulerede hinanden på denne familiære vis. Thorvaldsen var fx broder 71.

  3. Dvs. København.

  4. Laubs medlemsnummer i Borups Selskab.

Sidst opdateret 21.09.2016