Før 30.8.1796

Afsender

Nicolai Veisling Mørch

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af stambogsindførslen men da Mørch sandsynligvis er identisk med en af Thorvaldsens københavnske ungdomsvenner, hvilket bl.a. tekstens uformelle tiltaleform ‘dus’ peger på, se referenceartiklen Dus med Thorvaldsen, må indførslen stamme fra før Thorvaldsens afrejse til Rom 30.8.1796.

Resumé

En hilsen i Thorvaldsens stambog.

Dokument

Fryd dig ved LivetI, i Dine Dages Vaar
Pluk Glædens Roser, før de forgaar!

Lev stedse lykkelig gode Thorvaldsen, og erindre
Dig undertiden Din Ven!

  49II

  N:W:Mörch

Generel kommentar

Dette er en side fra Thorvaldsens stambog, N213.
Læs mere om Thorvaldsens stambog i referenceartiklen herom og se alle hilsener fra Thorvaldsens venner samlet under et.

Arkivplacering

N213

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

N213 Thorvaldsens stambog, inv.nr. N213

Kommentarer

 1. Digtfragmentet udgør den gennemgående indledning til stroferne i den danske digter Rasmus Frankenaus (1767-1814) digt “Fryd dig ved livet”, bortset fra at N.W. Mörch har sat digtets rose i flertal. Digtet lyder i sin helhed:

  Fryd dig ved Livet
  i dine Dages Vaar!
  Pluk Glædens Rose
  før den forgaaer!
  Man skaber sig saa gjerne Qval,
  og søger Torne uden Tal;
  men vandrer Lillien kold forbi,
  som blomstrer for vor Fod.

  Fryd dig ved Livet
  i dine Dages Vaar!
  Pluk Glædens Rose
  før den forgaaer!
  Naar Uveir mørkner Vaarens Dag,
  og Torden ruller Slag i Slag,
  saa smiler Aftenrødens Glands
  jo dobbelt reen og skjøn.

  Fryd dig ved Livet
  i dine Dages Vaar!
  Pluk Glædens Rose
  før den forgaaer!
  Den Barm, som aldrig nærer Had,
  men lever selv med Lidet glad,
  for den er stedse Livets Vei
  med friske Blomster strøet.

  Fryd dig ved Livet
  i dine Dages Vaar!
  Pluk Glædens Rose
  før den forgaaer!
  Enhver, som Ærlighed har kjær,
  som gjerne Armods Talsmand er,
  om ham Tilfredshed, Fryd og Fred
  en evig Kreds skal slaae.

  Fryd dig ved Livet
  i dine Dages Vaar!
  Pluk Glædens Rose
  før den forgaaer!
  Og vorder stundom Veien trang,
  og Modgangs Timen mørk og lang,
  saa rækker Venskab broderlig
  hvert ærligt Hjerte Haand.

  Fryd dig ved Livet
  i dine Dages Vaar!
  Pluk Glædens Rose
  før den forgaaer!
  Huld tørrer den hver Taare af
  fra Vuggen til den mørke Grav,
  i Sorgens Midnat straaler den
  med Morgenrødens Glands.

  Fryd dig ved Livet
  i dine Dages Vaar!
  Pluk Glædens Rose
  før den forgaaer!
  Den er blandt Livets skjønne Baand.
  Slaaer, Brødre! trofast Haand i Haand!
  Saa vandre vi saa let, saa fro,
  til bedre Skjebners Hjem!

 2. Mørchs medlemsnummer i Borups Selskab.

Sidst opdateret 09.02.2015