19.11.1838

Afsender

N.C.L. Abrahams

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Sang på fem strofer, hvor Thorvaldsen tiltales, karakteriseres og hædres som et barn og en barnlig sjæl. Uanset hvor gammel Thorvaldsen bliver, vil han stadig være et barn, og hvis nogen skulle finde dét utilbørligt for en voksen mand, så mener alle i selskabet til gengæld, at det gør ham større end nogen. Efter besøg i Italien har de ikke kunnet glemme barnet med de blå øjne, og han har ikke forandret sig efter sin hjemkomst.

Dokument

Barnets Skaal.

En ganske ny, lystig og derhos sandfærdig Vise.

Synges til sin egen velklingende MelodieI.

–––––––––

Trykt i dette AarII.

Hvi rose I saa vore Fædre,
Og vil, vi skal være som de?
Man Børnene ogsaa maa hædre,
I strax et Exempel skal see.
Hvis Navn kan berømtere være
Fra Syden til fjerneste Nord?
Hvem synger man heller til Ære,
End BarnetIII ved dette vor Bord?

Vel er det en skjønne Tid siden
For første Gang Lyset han saae;
Men hvad bryder han sig om Tiden?
Den aldrig vil Bugt med ham faae.
At skjønne, at tænke og mene
Begyndte han tidligen paa,
Og siden den Tid, han gik eneIV,
Har Ingen jo kunnet ham naae.

I vore polerede Dage
Troer Somme, at ei det gaaer an,
At Manden sig sætter tilbage
I Barndommens yndige Land.
Men vi her om dette Bord Alle,
Vi kjende hans barnlige Aand,
Og dog maatte Usselhed falde
For Barnets den mægtige Haand.

Saa glade vi alle jo droge
Til Egnen, hvor Druerne groeV ;
Erindringer derfra vi toge
Tilbage til hjemlige Bo;
Men naar vi nu siden herhjemme
Med Længsel mod Sydlandet saae,
Da kunde vi aldrig forglemme
Det Barn med de Øine saa blaae.

Og da han nu endelig vendte
Til Fædrenelandet sin Vei
VI,
Da glade vi Alle erkjendte,
At Barnet forandred’ sig ei.
Da saae vi ham venligt at drage
Til vores, den lystige Flok;
Han leve til sildigste Dage,
Det Barn med den sneehvide Lok!

Generel kommentar

Denne sang blev sunget ved Thorvaldsens fest for De danske Romere på hans fødselsdag 19.11.1838 i København.
Sangen er trykt i et hæfte.

Arkivplacering

M18,58 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838)

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Den pågældende “velklingende melodi”, der tilsyneladende blev skrevet specielt til sangen, er p.t. ikke identificeret nærmere.

  2. Dvs. 1838.

  3. Thorvaldsen benævnes gennem hele sangen ikke med sit navn, men blot som “barnet”.

  4. Med denne “enegang” menes formentlig Thorvaldsens bosættelse i Rom, der begyndte med hans afrejse fra Danmark med fregatten Thetis 29.8.1797.

  5. Dvs. Italien.

  6. Der refereres til Thorvaldsens – på sangskrivningstidspunktet ganske nylige – hjemkomst til København med fregatten Rota 17.9.1838.

Sidst opdateret 20.03.2020