1827

Afsender

Redaktørerne ved Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst

Modtager

Omnes

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

To citater om Thorvaldsen fra den tyske presse; fra Berlinische Zeitung og et digt af Jens Baggesen fra Dresdner Morgen-Zeitung.

Dokument

Thorwaldsen.

I et Brev med Kunstefterretninger fra Rom, af 16 Februar d. A., indført i Berlin. Zeit.I No. 56 d. A., Redacteur C.F. LessingII, forekommer følgende Ytring:

‒ “Für die Bildhauer ist Thorwaldsen der strahlende Stern, nach welchem Aller Augen sich hinwenden; in seinem Atelier ist noch Arbeit und schon Bestellung auf ein halbes Jahrhundert vielleicht! Größere Arbeiten, welche zunächst fertig werden, sind: eine Reiterstatue des Fürsten PoniatowskyIII für Warschau bestimmt, und das Denkmal Pius VIIIV für die Peterskirche, eine Bestellung, welche der Cardinal ConsalviV noch kurz vor seinem Tode machte, um das Andenken seines früher dahin geschiedenen FreundesVI zu ehren.”

I den dresdenske »Morgenzeitung«VII findes følgende Linier, som BaggesenVIII, i 1826IX, skrev ved Beskuelsen af Thorwaldsens LøveX, opstillet paa en Klippe i Luzern:

Verwundet liegt er da, doch muß ich beben;XI
Sein Blick ist sterbend, doch sein Anblick droht;XII
Ich zweifle nemlich nicht an seinem Leben;
Ich zweifle nur an seinen Tod.
XIII

Generel kommentar

Denne tekst udkom i Archiv for Psychologie, Historie, Literatur og Kunst, 1827, VII, bind VI, p. 388.

Arkivplacering

M17,74 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1827)

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A119 Døende løve (Schweizerløven), 1819, inv.nr. A119
A123 Monument over Józef Poniatowski, Ultimo 1826, inv.nr. A123
A142 Pius 7., marts 1825, inv.nr. A142

Kommentarer

 1. Dvs. Königlich Privilegierte Berlinische Zeitung von Staats- und Gelehrten Sachen (også kaldet Vossische Zeitung), en venstreorienteret og meget udbredt tysk avis udgivet i Berlin 1721–1934. Blandt dagbladets redaktører var Gotthold Ephraim Lessing, Willibald Alexis, Theodor Fontane og Kurt Tucholsky.

 2. Den tyske forlægger Christian Friedrich Lessing (1780-1850), der udgav avisen Königlich Privilegierte Berlinische Zeitung von Staats- und Gelehrten Sachen (også kaldet Vossische Zeitung) fra 1830.

 3. Dvs. Józef Poniatowski, jf. A123.

 4. Dvs. Pius 7. monumentet, jf. A142.

 5. Den italienske kardinal og statssekretær Ercole Consalvi.

 6. Pave Pius 7.

 7. Dresdner Morgen-Zeitung, 2.1.1827, no. 2. Læs digtet i sin oprindelige skikkelse her.

 8. Den danske digter Jens Baggesen.

 9. Det korrekte årstal er 1825, jf. digtet i sin oprindelige form.

 10. Døende løve, jf. afstøbningen af et forarbejde, A119, er en kolossalskulptur udhugget i en klippevæg i Gletschergarten ved en gammel stenbrudssø i Luzern. Den var bestilt som et mindesmærke over de ca. 850 schweizergardister, der omkom i kamp for den franske enevældskonge Ludvig 16. under de revolutionæres storm på Tuilerierne i Paris 10. august 1792. Se hertil Kira Kofoeds artikel Døende løve.

 11. Baggesen fremstiller løvens tilstand og udtryk som et paradoksalt både-og, hvor den på en gang er såret og nedkæmpet og dog skræmmende kraftfuld.

 12. Baggesen spiller her digterisk på betydningsforskellen mellem “sein Blick” og “sein Anblick”: Thorvaldsens løve er afbildet med lukkede øjne og ser for så vidt døende ud (“Sein Blick ist sterbend”), men, skriver Baggesen, løven er dog et skræmmende syn (“sein Anblick droht”).

 13. I de sidste to vers får fremstillingen af Thorvaldsens løve et Kristus-lignende tilsnit: Digterjeget tvivler ikke på løvens liv, men på dens død – og tror på, at løven kan overleve døden, til trods for at den er dødeligt såret.

Sidst opdateret 23.01.2017