Dokumenter fra/til J.P. Møller til/fra andre end Thorvaldsen

Antagelig 23.8.1813

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

23.7.1814

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

3.10.1814

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

19.11.1814

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

11.2.1815

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

6.5.1815

C.W. Eckersberg

J.F. Clemens, Christian David Gebauer, J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

2.11.1815

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Antagelig 1.2.1816

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Sandsynligvis 27.4.1816

C.W. Eckersberg

J.P. Møller

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.