Dokumenter fra/til Lorens Henrich Fisker til/fra andre end Thorvaldsen

28.8.1796-1.3.1797

Lorens Henrich Fisker

Charlotte Amalie Fisker

Kommentarerne til disse brevfragmenter er under udarbejdelse.