Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Raimondo Trentanove er omtalt i

2.4.1821

Christian 8.

Christian 8.

Har besøgt Thorvaldsen og glædet sig over skitsen, Nysø34, til Caroline Amalies portrætstatue, A164.