Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som H. Käcker er omtalt i

12.3.1839

Johan Christian Fick

Bertel Thorvaldsen

Regning for de samlede udgifter til De danske Romeres fest 8.3.1839.