Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Johan Christian Gustav Hohlenberg er omtalt i

Antagelig omkring 1850

NN

Just Mathias Thiele

Liste over fregatten Thetis’ besætning på togtet 1796-1797.