Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Giuseppe Chialli er omtalt i

Antagelig 1828

Bertel Thorvaldsen

Città di Torino

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.