Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3052 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

London

Afsenderinfo

Påskrift på omslaget på hver sin side af lakseglet: forwarded by G. Norman & Son / London 23 July
Desuden poststemplet: 12 AGOSTO / F 22 / 1 7 6 / C[XXXX]BERY / ANGLETERRE

19.7.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur A. Thorwaldson / &c &c &c / Rome.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Det var min Bestemmelse at ville have besøgt Dem i Vinter, min gode kiære Thorwaldsen, men desværre ieg er bleven betagen denne Fornøielse; ieg har nu udsat det til neste Aar, og haaber der ingen Hindringer vil komme i Veien. Min Ven Labouchère, som har optaget sin Boepæl i England, har et meget smukt Landsted nogle Miile fra London, og har ladet bygge et Gallerie, hvori han har en Deel Statuer og Plads til flere; han har nylig bestilt een af Canova, og ønsker ogsaa meget at have een fra Dem, men han frygter han vil aldrig faae den; ieg har imidlertiid givet ham Haab herom, og Herr Bystrøm, som for nogen Tiid siden var i England og paa Labouchères Landsted, har i Commission at anmode Dem herom; ieg benytter denne Leilighed ikke allene for at bede Dem, om at lade min Ven faae et af Deres Arbeider, men ogsaa for at bede Dem, om at De strax tager det i Hænder; ieg troer, han skulde synes om en Apollo; nævn Deres egen Priis, men sørg tillige for, at han faaer udsøgt smukt Marmor.

Svar venter ieg ikke herpaa, thi ieg veed, De skriver til ingen, men ieg skal være meget behagelig overrasket, dersom ieg kan see Dem i Deres Studio, naar ieg kommer til Italien.

I Kiøbenhavn møttes vi ikke; ieg var der nogen Tiid efter Dem, ieg skal nu see Tiiden med Glæde imøde at vi kan samles i det skiønne Italien. Baillie deeltager med mig i venligste Hilsning til Dem; evig

Deres Dem hengivne Ven
Jørgen Knudtzon

London den 19de July 1822.

Min addresse er til

George Norman Esqr
23. Earl Street.
London

Arkivplacering
m7 1822, nr. 33
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 35-36.

Emneord
Indkøb af marmor · Thorvaldsens ringe skrivelyst · Thorvaldsens værksteder
Personer
Alexander Baillie · Johan Niklas Byström · Antonio Canova
Sidst opdateret 18.08.2014 Print