Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9306 af 10243
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

København

13.5.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Høivelbaarne
Hr. Conferentsraad Thorvaldsen Storkors etc
tillader jeg mig at tilstille vedlagte Indbydelse, med Anbefaling til Deeltagelse og velvillig Medvirken i deres Kreds.
Kjøbenhavn, den 13 Mai 1843 Schouw


[På bagsiden med Thorvaldsens hånd]

Juleglæder
Marmor ------ 100 Rr
Pontering ------ 6
ditt 6
dit 6
dito 6
Dito 6
Saning 7
Generel kommentar

En del af invitationen er fortrykt. Den fortrykte tekst er markeret med gråt

Arkivplacering
m35 III, nr. 28
Sidst opdateret 10.05.2011 Print