Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9182 af 10246
Afsender Dato Modtager
Sorø Akademi [+]

Afsendersted

Sorø

5.12.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Søetaten [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Den med Fregatten Thetis ankomne, og paa Søe Etatens Proviantgaard hensatte Kasse, som indeholder Baron Holbergs Buste i Marmor, bestemt til Sorøe Academie, udbedes udlevert til Overbringeren heraf, Huusfester Henrich Jensen af Windelbrohuset, som, ifølge Ordre fra den Kongl. Direction for Universitetet og de lærde Skoler, er antaget til at transportere denne Kasse. –

Sorøe Academies Gods, Kasse og Regnskabsvæsens Inspectorat

d. 5te Decbr 1842

Vidensen

Arkivplacering
m34, nr. 51
Sidst opdateret 10.05.2011 Print