Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10205 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Jørgensen 24.1.1856 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

d 24 Januar 1856

Kiære Thiele

Da jeg veed, ”Nil Thorwaldsoniam a te alienum est” har jeg troet at følgende Optegnelse, der vist nok stod paa et Sted, hvor man ikke ret ventede, at hans Navn skulde blive nævnt – vil more dig – jeg læste nemlig i Gaar i ”Beilage zu N 363 der Allgem: Zeitung” en nedskreven Choralkantate over den nylig i Francfort afdøde Anselmus v. Rotschild nedenstaaende Beviis for den eindommelige Humor, hvormed han vidste at bevæge sig i Samtaler – der laae uden for hans Cassebog –

”Als man in zahlreiche Abendgesellschaft den durchreisenden Thorwaldsen feierte, sagte ihm Rottschild bei der Vorstellung, „Sie sehen so schön aus Hr Ritter! daß man glauben sollte, Sie haben sich selbst gemacht“. – Thorwaldsen mußte gestehen ein erfrischendere Compliment nicht gehört zu haben“. –
Dog muligt at du enten har hørt eller læst dette før –

Jeg har før kiære Thiele! skreven dig til om lignende Bagateller – Nogen Tilskyndelse hertil ligger vist nok i den Lyst jeg altid har til at bevidne Dig – den tidlige og uforandrede Hengivenhed hvormed jeg er din altid meget

forbundne
Jørgen Jørgensen

Arkivplacering
m31, nr. 75
Sidst opdateret 10.05.2011 Print