Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7605 af 10246
Afsender Dato Modtager
Søren Ludvig Tuxen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med monogram: S L T

11.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S: T / Hr Professor Thiele / Ridder af Dannebroge, Secretair / ved Akademiet for de skjønne Kunster pp. / Charlottenborg

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Professor Thiele, Ridder af Dannebroge pp!

Det Andragende, hvormed De beærede mig i Gaar, var mig allerede forebragt af Hr Marine-Maler Kloss, samme Morgen, og af mig tildeels sat i Gang. – 2 Fartøier der hver kan rumme omtrent 12 foruden de Roende, og 2 som kan rumme 6 à 8 hver, altsaa til 36 à 40 Mennesker, og maaske, med godt Veir, flere ligge til mine Herrers Disposition i Baadehavnen ved Bommens Vagt; 1 Underofficer og 16 Mand, til Roening, skal have Ordre at møde paa givet Vink. – I Arbeidstiden holdes Udkig fra Holmen og Ankomsten (af Fregatten) meldes strax til Hr Kloss: – Udenfor Arbeidstiden kan jeg ingen Underretning give, i det mindste ikke love den med Bestemthed, men Fartøierne skal ligge klare. – Maaskee kan Trekroner hjelpe med 1 à 2 Fartøier, men jeg ønskede helst De selv henvendte Dem til Kapitain Lieut Slettevig derom. –
Dersom De vil beære mig med en Sammenkomst træffes jeg bedst paa Holmen mellem 9 og 12, men jeg bliver der til Kl 4 Em, og kan følgeligen ogsaa træffes til den Tid, dog er jeg sædvanligviis da meget beskjæftiget. – Hjemme træffes jeg sædvanlig hver Morgen fra Kl 5 til Kl 7½, og om Eftermiddagen Kl 5. –


Nyholm d 11 Septembr
1838
Med Høiagtelse ærbødigst
 
S.L. Tuxen
Arkivplacering
m31, nr. 7
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
T. Kloss
Sidst opdateret 10.05.2011 Print