Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 10149 af 10246
Afsender Dato Modtager
N.L. Høyen 5.5.1849 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til dHr Proff Hetsch, Marstrand / og Bissen / S. T. / Hr. Justitsraad Thiele /RafD etc / Charlottenborg.
Tilskrift: S.T / Hr Justitsraad Thiele.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Løverd 5 Mai 49.

Kiære Thiele!

Galleriet skal aabnes i morgen og, da Veiret først i den seneste Tid har været gunstigt for det der maatte og skulde giøres istand i Værelserne, saa er Arbeidet blevet mere sammentrængt, og, selv i Gaar, var Møllers Elev, Petersen, beskiæftiget med at eftersee Malerierne for Firnissens Skyld etc:

Endnu i dag vil jeg have endnu at giøre og jeg kommer til at bede, om at du og de 3 andre Colleger i Commissionen alle have mig undskyldt for i Aften.

Din
NHøyen

[Påskrift foroven af Hetsch:]
Jeg troer saaledes, at vi hellere burde aftale et andet Møde i stedet for iaften
Hetsch.

Arkivplacering
m31, nr. 67
Sidst opdateret 10.05.2011 Print