Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7611 af 10246
Afsender Dato Modtager
Hans Birch Dahlerup [+]

Afsendersted

Fregatten Rota ud for Helsingør

Afsenderinfo

Rest af laksegl

16.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr. Professor Thiele, Rd: af Dbgr. / Secretair ved Academiet for de skjønne Kunster / Kjøbenhavn

Tilskrift: Til / Hr: Professor Thiele, Ridder af Dbgr: / Secretair ved Academiet for de skjønne Kunster

Resumé

Dahlerup takker for brev og vil med glæde forsøge at opfylde Thieles ønske, fremført deri. Fregatten Rota, der har Thorvaldsen ombord, ligger siden den forudgående aften ud for Kronborg og venter på de rette vind- og strømbetingelser for at kunne anløbe København.

Se original

Jeg har havt den Ære at modtage Hr Professorens Skrivelse af 10.de hujus, og skal med Fornøielse stræbe – naar Omstændighederne tillade det – at opfylde det yttrede Ønske, der er saa billigt, at jeg allerede forud var betænkt derpaa.

Vi ligge udenfor Kronborg siden igaar Aftes og maae vente taalmodigen paa at Strøm og Vind vil blive os gunstig. Vor illustre Landsmand befinder sig vel og finder i det gunstige Veir i dag sit kjære Fødelands Clima over Forventning skjønt.

Fregatten Rota d. 16 Sept: 1838. Med Høiagtelse Deres
ærbødige
B. Dahlerup
Klausenstentz

Arkivplacering
m31, nr. 10
Emneord
Thorvaldsens hjemkomst 1838
Personer
Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 26.03.2020 Print