No. 7692 af 10318
Afsender Dato Modtager
Just Mathias Thiele [+]

Afsendersted

København

18.9.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Indbydelse

Kl. 11½ ville adskillige Kunstnere mødes paa Charlottenborg i Fyersalen for at forberede en lille Skovtour idag med Thorvaldsen.
Til Deeltagere heri indbydes:

Confer. Hansen, vil deeltage
Eckersberg, Prof. ligesaa.
Prof. Lund. [kryds med blyant]
Prof. Freund, deeltager
Prof Hetsch deeltager
Prof Ursin deeltager
Prof Stein
Prof. Thiele. deeltager
Prof Fritsch
Justitsr. Hornbeck deeltager
Prof. Møller deeltager
Theatmal. Wallich
Prof Jensen – deeltager
Inspect. Friis.
Fr. Lund. [med blyant:] deeltager
H. Fabr. Tengnagel deeltager –
Bissen kan ikke deeltage.
Rørbye kan ikke komme.
Mad. Christensen. [med blyant:] XB

Hr Eddelien [med blyant:] (B)
Conf. Collin deeltager
Arch. Bindesbøll deeltager
Kobberst. E. Eckersberg [med blyant:] (B)
Adam Müller deeltager

Man anmodes om at være sans gêne i enhver Henseende. De, som ville med, behage at anmelde det paa denne Liste

Vensk[ab]eligt
Thiele

Charlottenb. d. 18 Sept. 1838

Arkivplacering
m30 II, nr. 89
Personer
C.W. Eckersberg · Georg Christian Freund · C.F. Hansen · G.F. Hetsch · J.L. Lund · Th. Stein · G.F. Ursin
Sidst opdateret 14.02.2019 Print