18.9.1838

Afsender

Just Mathias Thiele

Afsendersted

København

Modtager

Kunstakademiet, København

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Indbydelse

Kl. 11½ ville adskillige Kunstnere mødes paa Charlottenborg i Fyersalen for at forberede en lille Skovtour idag med Thorvaldsen.
Til Deeltagere heri indbydes:

Confer. Hansen, vil deeltage
Eckersberg, Prof. ligesaa.
Prof. LundI. [kryds med blyant]
Prof. Freund, deeltager
Prof Hetsch deeltager
Prof Ursin deeltager
Prof Stein
Prof. Thiele. deeltager
Prof Fritsch
Justitsr. Hornbeck deeltager
Prof. Møller deeltager
Theatmal. Wallich
Prof Jensen – deeltager
Inspect. Friis.
Fr. Lund. [med blyant:] deeltager
H. Fabr. Tengnagel deeltager –
Bissen kan ikke deeltage.
Rørbye kan ikke komme.
Mad. Christensen. [med blyant:] XB

Hr Eddelien [med blyant:] (B)
Conf. Collin deeltager
Arch. Bindesbøll deeltager
Kobberst. E. Eckersberg [med blyant:] (B)
Adam Müller deeltager

Man anmodes om at være sans gêne i enhver Henseende. De, som ville med, behage at anmelde det paa denne Liste

Vensk[ab]eligt
Thiele

Charlottenb. d. 18 Sept. 1838

Arkivplacering

m30 II, nr. 89

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler J.L. Lund.

Sidst opdateret 14.02.2019