Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9129 af 10246
Afsender Dato Modtager
Zucker & Nedderhuth [+]

Afsendersted

Kassel

15.10.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Det fremgår af regningen, at den stammer fra 14.-15. oktober i 1840’erne. Årstallet kan da kun være 1842, da Thorvaldsen passerede gennem Kassel 14.-15.10.1842 på sin rejse fra Rom til Danmark.

Bertel Thorvaldsen
Frederikke Wallick
[+]

Modtagersted

Kassel

Resumé

Thorvaldsens og Frederikke Wallicks regning for kost og logi på hotel zum König von Preussen i Kassel.

Se original
No 51 Cassel den   184  

Rechnung
für
Herrn Thorwaldsen Wohlgeboren
von Zucker & Nedderhuth
zum König von Preussen.

nächst der Post. Auslage

October 14  
 
 
15  
 
 
 
 
Drikkepenge 3 fr:
og Smeden

2 s Ther Abd. Muscheln[?]
2 Wachslichter
Logis
2 s Caffe: Zr.

 
 
 
 
Rth.
Bouillon
Bærer 2 gange
Rthlr
 
 
13
__
4
Sgr.
26
10
 
14
14
8
8
Pf. Rthlr. Sgr. Pf.
Generel kommentar

Dette er hotelregningen for Thorvaldsens og hans rejsefælle, Frederikke Wallicks ophold i Kassel under deres rejse gennem Europa i oktober 1842. De ankom til byen om aftenen den 14.10.1842 med postdiligencen fra Frankfurt am Main – og fortsatte rejsen næste dag 15.10.1842 til Hannover. Wallick skriver om opholdet i sin rejseberetning:

Næste Aften ankom vi til Cassel, hvor vi, efter at have taget en Kop Thee gik hver til sit Værelse. Næste Morgen Kl. 7 meldte Tieneren i Hôtellet en af Passagererne, en Præsident fra Trier med hvem vi havde reist; han skulde paa Øieblikket reise videre, men bad Th. om Tilgivelse, at han endnu engang hilste paa ham etc. etc. Vi skulde Kl. 10 reise til Hannover og spadserede, efter at have taget en Caffe, lidt om i Gaderne i Cassel. Rygtet om Thorv’s Ankomst havde alt udbredt sig, saa at Folk fløi til Vinduerne for at see ham.

Læs om hele turen i referenceartiklen Rejsen til Danmark, oktober 1842.

De fortrykte dele af denne regning er vist med gråt.

Arkivplacering
m30 I, nr. 42
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Danmark, oktober 1842
Sidst opdateret 12.02.2016 Print