Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1566 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

Sorgenfri

13.9.1816 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: H Etatsraad og Directeur Hansen

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr. Etatsraaden ville maaske kunde foranledige at de to Medailleurer som have meldt sig til at skiære Stemplet til Kroningmedailllen foreviste deres Arbejde eller berettede angaaende sammes Fremgang paa Mandag i Forsamlingen—
Ligeledes vilde jeg ønske at Baden og Justitsraad Schov vare betænkte paa at foreslaae hvad Bøger der hensigtsmæssigen kunde anskaffes for Grev Moltkes Legat.
Begge disse Gienstande ønsker jeg nemlig at omtale i Forsamlingen—

Velvilligst
Christian Frederik

Sorgenfri d. 13.9. 1816

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 43
Sidst opdateret 11.01.2013 Print