Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 1229 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian 8. [+]

Afsendersted

København

17.2.1813 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Hr Etatsraad Hansen! Jeg tilbagesender herved Mallings Brev, igaar sendte jeg ham mit Svar og opfordrede ham til at bidrage til at Thorvaldsen snart svarer Commissionen –
Hvis det kunde fornøje Deres Datter at deeltage i Ballet i Morgen da skulle det være mig kiert om hun vilde komme med Dem, ligesom det ogsaa vil være min Søster behageligt ved den Lejlighed at giøre hendes Kiendskab. Drs Majestæter komme ikke, saa at der ingen Hindring findes i at hun er ukiendt af dem.
Jeg nævner mig med Højagtelse Deres

Forbundne og velvillige
Christian Frederik

Kiøbenhavn d. 17 Febr 1813

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering
m30A, nr. 14
Sidst opdateret 11.01.2013 Print