Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7808 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med heraldisk motiv: Våbenskjold med fugl og træ. Skjoldet er omgivet af planteornamenter. Over skjoldet en hjelm med en fugl på toppen.

4.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Just Mathias Thiele [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. / Hr Professor Thiele, / R. af Db.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter den Aftale, jeg i Søndags traf med Thorvaldsen, har jeg i Gaar anmodet Etatsraad Clausewitz at møde hos Thorvalds. i Morgen (Onsdag) Formiddag Kl. 11½ for at oplæse Testamentet, besørge det in forma udfærdiget &c. Jeg maa nu bede Dem at bringe ham dette, til behørig Tid, i Erindring, saa at han er hiemme naar Notarius kommer.

Om Concerten faar vi i dag el. i Morgen Brev fra Cancelliet, saa at Hetsch kan lade begynde paa Korset. Om Concertens Indhold maatte vel De, Clausen og jeg have en foreløbig Conference.

Da det nu er at haabe, at Majestæten om faa Dage vil erholde Gavebrevet, og det i dette er paalagt Staden Kiøbenh. at sørge for Opførelsen af et Locale for de den skienkede Kunstskatte, saa forekommer det mig at være upassende om Comiteen just nu vilde fremskynde Andragendet til Hans Majestæt om Kirkepladsen, da dette er en Sag, hvori Magistraten bør have en Stemme, naar Staden skal give Penge dertil.

d 4 dec 1838 Hengivenst
Collin
Arkivplacering
m29 I, nr. 8
Thiele
Ikke gengivet hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens testamenter
Personer
Frederik 6. · G.F. Hetsch · Københavns Magistrat
Sidst opdateret 22.10.2013 Print