Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7830 af 10246
Afsender Dato Modtager
Københavns Magistrat [+]

Afsendersted

København

19.12.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Tilskrift: “Til Directeur for det Kongelige Academie for de skjønne Kunster, Hr: Conferentsraad Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand. –”

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Med Hr. Conferentsraadens meget ærede Skrivelse, dateret 11te. dennes, have vi havt den Fornøielse at modtage et nyt Beviis paa Deres fædrelandske Sindelag og Kierlighed til Deres Fødestad, idet De ved det medfulgte, under 8de. næstforhen allernaadigst confirmerede, Gavebrev og Testamente har skjænket Staden Kjøbenhavn alle de Kunstsager, De ved Deres Død maatte efterlade Dem. –

Idet vi erkjende dette Deres Offers fulde Værd, undlade vi ikke, paa Stadens Vegne, at bevidne Hr. Conferentsraaden vor hjerteligste Tak herfor.

Kjøbenhavns Raadstue, den 19de. Decembr. 1838.

    Kierulff      
Schäffer Bentlei Mundt Skibsted Riis Lowson Dahl
    Münter Driefer    


/ Holmer

Arkivplacering
m29 I, nr. 7
Thiele
Gengivet hos Thiele IV, p. 46-47.
Sidst opdateret 10.05.2011 Print