Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9555 af 10247
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

Antagelig København

31.3.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er udateret. Skrevet efter 1843, siden det omtaler dokumenter fra det år, og efter indholdet at dømme er brevet skrevet før Thorvaldsens Museums åbning, 18.9.1848. Brevet er underskrevet søndag den 31. marts, og mellem 1843 og 1848 faldt den 31. marts på en søndag i 1844, som da må være den sandsynlige dato.

Caspar Friderich Lassen [+]

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiære Lassen

Da jeg kommer hiem, finder jeg hoslagte Brev, som umulig kan blive modtaget uden bestemt Mod-Forklaring.

Det beraaber sig paa Testamentet af 1838, men det er Codicilen af 1843 der er Reglen for Museets Forvaltning. Da denne ikke endnu er communiceret Magistraten, saa maatte det skee nu, og Magistraten derved giøres opmærksom paa dens Vedtagelse. At navnl. Museet nok er skiænket Staden, men at det skal bestyres udelukkende af Executores testamenti; at een af disse skal udnævnes af Magistraten, og at Commissionen dermed er repræsenteret; at følgelig kun een kan møde. Skal altsaa Bl. møde, maa Kierulff fratræde, thi 2 kunne ikke møde for Magistraten. &c &c –
NB naar nu Pluraliteten ikke skulde ville underskrive en saadan Protest, hvorledes forholder da Minoriteten sig?

Din
Collin

Søndag Aften 31 Marts

Arkivplacering
m29 I, nr. 12
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens testamenter
Personer
A.C. Kierulff · Københavns Magistrat
Sidst opdateret 10.05.2011 Print