Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3068 af 10246
Afsender Dato Modtager
Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab [+]

Afsendersted

Trondhjem

6.9.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

DET KONGELIGE NORSKE VIDENSKABERS-SELSKAB
bevidner herved, at det den
25de Marts 18 22 haver udvalgt Herr Bertel Thorvaldsen, Etatsraad, Professor, Ridder af Dannebrog og Jernkrone-Ordenerne, – – – – – –

til at være Selskabets Medlem; deels for derved at tilkjendegive det Kongelige Norske Videnskabers-Selskabs Høiagtelse for denne berømmelige Mand; dels for i ham at forbinde sig en gavnlig Medarbeider til at opnaae Selskabets fælles Øiemeed, som er Videnskabeligheds, Oplysnings og Vindskibeligheds Fremme i Norge.

Til Vitterlighed herom underskrives dette Diplom i Følge Statuternes § 8 paa Selskabets høie Protector, Hans Kongelige Høihed Kronprindsens Vegne af Selskabets Præses og Vicepræses, samt parapheres af dets Secretair og forsegles med dets store Segl.

Trondhjem, den 6te September 18 22.

Paa Selskabets høie Protectors Vegne

P: Krohg
Præses.

H Schully
Vice-Præses.
/ Christian Møller.
Generel kommentar

Det fortrykte dele af dette dokument er markeret med gråt.

F.n. midtfor på papiret ses selskabets laksegl dækket af papir. Seglet forestiller en piedestal med en bikube i et landskab med enkelte nåletræer. Omkring bikuben ses en bisværm; piedestalens fodstykke prydes af heraldikkens norske løve. I seglets kant flg. indskrift: KONGELIG NORSKE VIDENSKABERS SELSKABS SEIGL / SIC NOS: NON NOBIS

Arkivplacering
m29A, nr. 10
Emneord
Thorvaldsens udnævnelser
Sidst opdateret 10.05.2011 Print