Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9249 af 10246
Afsender Dato Modtager
Det Kongelige Mønt- og Medaille-Kabinet [+]

Afsendersted

København

7.2.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr: Conferentsraad Thorwaldsen, / Directeur og Professor ved det Kongelige / Academie for de skjønne Konster, / Storkors af Dbge, Dannebrogsmand, / etc etc etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Generalkrigscommissair Falbe er for Tiden beskjeftiget med Udarbeidelsen af et Catalog over de afrikanske Medailler og Mynter og har hertil afbenyttet saavel de to Kongelige Medaille-Cabinetters, som flere Privatmænds Samlinger. Da dette Værks størst mulige Fuldstændighed er af megen Interesse for det Kongelige Mynt og Medaille Cabinet, for hvilket jeg har den Ære at være Chef, og det er mig bekjendt, at der blandt Deres Høivelbaarenheds Oldsager forefindes en betydelig Samling af ovennævnte Myntsorter, tillader jeg mig ærbødigst at anmode Hr. Conferentsraaden om, Generalkrigscommissairen velvilligst maatte indrømmes Tilladelse til, i den muligst korteste Tid, at erholde et Overblik over denne Samling, for i Cataloget at kunne optage den Deel, som, vedkommende Værket, kan tjene til dets hensigtsmæssige Forøgelse og fremme dets Fuldstændighed.

Overhofmarskallatet i Kjøbenhavn d 7 Februari 1843.

JGo Levetzau


/ Schønberg

Arkivplacering
m25 1843, nr. 4
Emneord
Thorvaldsens møntsamling
Sidst opdateret 17.02.2014 Print