Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9269 af 10243
Afsender Dato Modtager
Frederick Hammer [+]

Afsendersted

København

21.3.1843 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høiwelborne Hr Conferentsraad / Thorwaldsen / Commandeur og Ridder af forskjellige Ordener.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høiwelborne Herr Conferentsraad Thorwaldsen.

Da jeg formedelst den Tid jeg hade den Lykke at Arbejde hos Deres Høiwelborenhed, og De Godhedsfuld anbefallede min Ansøgning til Hs. Mayestet Kongen men formedelst Laugsmesternes ufortrødne bestræbelse blev mig afslaaet wed Canceliet. (Hvorfor jeg endnu maa føle Mesternes Uwillie). Smigrer mig med at wære i Deres Høiwelborenheds Gunstige Erindring – .
Med Krænket Hjerte har jeg erfaret, at en Skrivelse i Anledning af Deres Godhedsfulde Anbefaling er blewen Dem tilstillet af Mesterne; som efter sigende har wagt Deres Høiwelborenheds Uwillie (giv den ikke maa træffe mig). Thi Mester Scheller i hvis Arbejde jeg har wæret henwed Tyve Aar og som er en Mand der elsker Orden wilde sikkert modsige sig Selw hvis han beholdt et Indewid i sit Arbejde saa lang Tid hvis det war det modsatte – .
Ædle Herre! Da jeg stolt af Deres Gunstige Anbefalling ikke efter de Herrer Mesteres Ønske wilde gjenkalde min Ansøgning hverken wed Løfter eller Trudseler, har, og wil de lade mig føle den Afhængighed hvortil jeg formedelst min Uformuenhed er tildømt – .
I Betraktning af owenanførte, Forsørger for Sex Børn, og Hustru, som har den Ære at owerrække Deres Høiwelborenhed denne Skriwelse; tager jeg mig den frihed at Anmode Deres Høiwelborenhed om, en liden Understøttelse da jeg i længere tid ingen Beskæftigelse har havt, og for den Kommende ingen Udsigter giwes –.
Stolende paa Deres Høiwelborenheds widtomfattende Goddædighed, forbliwer jeg med Dybeste underdanighed Deres Høiwelborenheds

Kjøbenhavn den 21 Marts 1843

Underdanigste Tjenner
Fred: Hammer.

Arkivplacering
m25 1843, nr. 11
Sidst opdateret 10.05.2011 Print