Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9192 af 10243
Afsender Dato Modtager
Christian Frederik Møller [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rester af rødt segl.

24.12.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr. Conferentsraad Thorvaldsen / Directeur for Kunstacademiet, / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand, / Storkors, Commandeur og Ridder af flere Or-/dener, etc. etc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne Hr. Conferentsraad!

Underdanigst aflægger jeg Deres Høivelbaarenhed min Taksigelse for den Godhed, hvormed De i sin Tid modtog og honorerede mit lille Skrivt om Høisalig Kong Frederik den Sjettes Fødsel, Levnet, etc. Nedstyrtet ved Sygdom i Armod med Kone og Børn, udgiver jeg et lidet Skrivt til Fordeel for mig og Mine, betitlet “General=Appel til Danmarks Konge og Folk”, og der er beregnet paa at finde Naade for Kongens Throne og Gjenklang i Folkets Hjerter. Det tæller omtrent 250 Abonnenter; men jeg fattes nogle Dalere for at faae det første Ark ud og see en bedre Fremtid imøde.
Min inderlige Bøn til Hr. Conferentsraaden, der er lige agtet af Konge og Fædreland, er kun, at De ved Deres bekjendte Menneskekjærlighed maatte vise en dybt nedbøiet Familie Deres Naade, hvorunder jeg blot forstaaer, at Deres Høivelbaarenhed ved en liden, naaderig Understyttelse, vilde assistere mig til anførte Summa’s Samling. – Jeg ønsker Hr. Conferentesraaden en glædelig Juul og beder Altstyreren holde sin høie Haand over Dem og Deres gode Familie!

Kjøbenhavn, den 24 December 1842.

Med Høiagtelse
allerærbødigst
C:F: Møller,
Literatus.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 56
Sidst opdateret 10.05.2011 Print