Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8693 af 10246
Afsender Dato Modtager
Niels West Marckmann [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Gult segl.
Poststempel: KJØBENHAVN 23 2 1841

22.2.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Conferentsraad og Professor Thorwaldsen / Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand pp, / pt paa Nysøe / pr Præstø

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne
Hr Conferentsraad og Professor Thorwaldsen
Storkors af Dannebrogen og Dannebrogsmand pp!

Vedlagt tager jeg mig den underdanige Frihed at insunere Deres Høivelbaarenhed en Subskriptions=Indbydelse paa en nye Regnebog, svarende til Tidernes Fremadskriden og Myntvæsenets undergaaede Total=Forandringer, der har vundet Kjøbenhavns Skoledirections særdeles Bifald og Anbefaling, der igjen har foranlediget mig et Laan, sanctioneret af Kongen, for dermed at faae Bogen udgivet ved Trykken; men hvilket Laan først kan udbetales mig naar Bogen er fix, og færdig fra Trykkeriet. Jeg maae altsaa gribe til at søge Subskribenter, og vover derfor at haabe Deres Høivelbaarenhed naadigst ville tegne Dem for en Deel Exemplarer, ligesom det vist ville være Dem en let Sag at forestille Hr Greve af Trampe til at tage en Deel Exemplarer til Baroniet Nysøes Skoler. –
Jeg haaber mig naadigst tilgivet, at jeg ikke franquerer denne min Ansøgning, da jeg er i den yderste Forlegenhed og Fortvivlelse. – Ligeledes tør jeg imødesee naadigst Resolution herpaa til Slutningen af næste Maaned. –
Saaledes overgiver jeg min Sag til Deres Høivelbaarenheds Naade, Forsorg og Deeltagelse. –

Kjøbenhavn den 22de Februar 1841. Underdanigst
NW Marckmann
I Naade afskediget Telegraphbe-
styrer, boende i Borgergaden N- 138.
Arkivplacering
m24 1841, nr. 8
Sidst opdateret 10.05.2011 Print