No. 8663 af 10318
Afsender Dato Modtager
Otto Ferdinand Bræmer [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl med initalerne “O.P.B”

10.11.1840 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift. Høivelbaarne / Hr. Konferentsraad Thorwaldsen / Ridder af flere Ordner / etc etc etc. / Hermed / 1 Mappe.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Høivelbaarne
Hr. Conferentsraad Thorvaldsen!
Ridder af flere Ordener, etc etc etc!

Idet jeg herved tager mig den Frihed at tilstille Deres Høivelbaarenhed 1 Expl af Lithographierne til “Christus og de tolv Apostle”, samt sex andre af Deres Høivelbaarenheds Kunstværker, er det min ærbødige Anmodning, om Hr. Conferentsraaden ikke vilde opgive mig Texten til “Amor og Hymen”, hvilken ikke findes i Hr. Prof. Thieles Værk, da jeg efterhaanden ønskede at levere et Omslag til samme. Hvis min yderligere Anmodning om at erholde denne Opgivelse endnu idag, ikke maatte ansees alt for ubeskedent, vilde jeg i saa Henseende være Deres Høivelbaarenhed overordentlig forbunden, da Formen længe har staaet i Trykkeriet, blot manglende Mythen om “Amor og Hymen”. Med Haab om, at Deres Høivelbaarenhed ikke tager mig Dristigheden af min Bøn ilde op
Kjøbh: 11 Novbr. 1840. – ærbødigst
OF Bræmer
Adelgaden 302
Arkivplacering
m23 1840, nr. 42
Sidst opdateret 18.03.2019 Print