No. 8106 af 10318
Afsender Dato Modtager
Admiralitets- og Commissariats Collegiet [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et stort rødt laksegl med maritimt heraldisk motiv. Omkring motivet står teksten “ADMIRALITETS OG COMMISsARIATS COLLEGIUM.”

6.5.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr: Conferentsraad Thorvaldsen, / Commandeur af Dannebrog og Dbmd: -
Tilskrift: Til Herr Conferentsraad Thorvaldsen, Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Efter Hs: M: Kongens allerhøieste Befaling undlader Collegiet ikke herved tjenstligst at meddele Herr Conferentsraaden, at Corvetten Galathea, der er bestemt til i Livorno at indtage de Kunstsager, som skulle hidbringes, er beordret til at afseile herfra under Capitain, Ridder Seidelins. Commando d. 9de. eller 10de. dennes, og at være i Livorno d. 1ste. Juli førstkommende.

Admiralitets- og Commissariats-Collegium d. 6t. Mai 1839.

H. Holsten E[xx]on[xxx]der Smith Wiborg O: Lütken.

/Stiernholm

Arkivplacering
m23 1839, nr. 4
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1839
Sidst opdateret 19.11.2013 Print