Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7501 af 10246
Afsender Dato Modtager
Albrecht Schønberg [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Sort laksegl med utydeligt våbenskjold.

7.5.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ eccellentissimo Signore / Il Sigr. Professore Alberto Thorvaldsen, / Consigliere di Stato, Gran-Croce, Commendatore, & Ca-/valiere di molte Ordini ec. ec. ec. / a / Roma.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kjøbenhavn, d. 7de. Maji 1838.

Højvelbaarne Hr. Etatsraad!
Højstærede Hr. Landsmand og Ven!

Jeg vover herved at tilbagekalde mig i Deres venskabelige Erindring og til samme Tid paa det Bedste at anbefale Dem Overbringeren heraf, Hr. Lieutenant A. Wilde, med hvis Familie jeg staaer i mangeaarig venskabelig Forbindelse. Endskjøndt jeg veed at denne Anbefaling i Grunden ikke gjøres nødig, da De modtager enhver Landsmand med den Dem egne Hjertelighed, saa har jeg dog ikke villet undlade i saa Henseende at opfylde hans Families Ønske, for at han personlig kan lære Dem at kjende og have Lejlighed til at beundre Deres verdensberømte Kunstskatte.
Jeg beder Dem ved denne Lejlighed at modtage Bevidnelsen om min dybe Højagtelse og inderlige Hengivenhed

Dr. Schønberg.

Arkivplacering
m22 1838, nr. 32
Sidst opdateret 10.05.2011 Print