Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 739 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Sort laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.

31.3.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Ce S Monsieur / Monsieur Alberto Thorwaldsen / Professeur en Sculpture a l’academia / Royale des [xxxx] arti de Copenhague [x] / a / Roma.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Pisa den 31 Martii 1809

I et af vore meest læste Danske Ugeblade finder jeg nogle af de til mine Venner indsendte Artikler som angaaer min gode og retskafne Landsmand Thorwaldsen. De vil finde disse her i udklippet af Avisen, og De vil deraf erfare kjere Thorwaldsen at De og Deres Arbejder kjendes og skatteres i Dannemark. Den gode Wahl skriver mig at De allerede har fuldendt Udkastet af det eene Basrelief til Slottet som forestiller Styrken og det med Hebé som frembringer et Drikke Kar til Hercules. Lykkeligere Idee end denne kand man ikke tænke sig; thi Styrken oplivet ved Ungdoms Fyr bliver dobbelt Styrke – Skriv mig noget derom og troe mig for evig Deres oprigtige Ven og Landsmand

B[aron] Schubart

Tak for ald den Omsorg De bærer
for Zoegas Sager –

Arkivplacering
m2 1809, nr. 8
Sidst opdateret 10.05.2011 Print