Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 767 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Firenze

2.10.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Florentz den 2de October 1809

Skjøndt jeg er meget vreed paa Dem min gode Thorwaldsen fordi De ikke kom og besøgte os paa vort yndige Montenero saa kan jeg dog ikke lade vor Landsmand Høyer afrejse uden ret inderlig at takke Dem for den skjønne Tegning som De tilskikkede min Kone til hendes Fødselsdag, som og for det venskabelige Brev som De tilskrev mig ved samme Leylighed. Tak være Dem for al umag for det andet. Vi længtes saa inderlig efter Dem min bedste Ven, og jeg troer at De havde været ret Glad i vort Sælskab. Herr Hoyer vil sige Dem at vi har tilbragt vor Tid meget fornøyelig, og at Deres Sælskab blot manglede til at lykkeliggiøre os. Vi fulgte vore Landsmænd til Florentz, og i Morgen skilles vi ad. De gaae til Rom og vi over Pistoja, Lucca og Carara.

Jeg vedlægger min oversættelse i det Italienske Sprog af Munters interessante Skrivt over Kiøbenhavns Beleyring. De vil vist gjerne gjennemlæse det. Mange Sprog og Trykfejl vil De finde. De første ere naturlige fordi en Fremmed ikke let kan behandle det rige og yndige Italienske Sprog. De sidste ere Følge af min Fraværelse medens man trykte min Oversættelse.

Jeg omfavner Dem af mit gandske Hjerte, og beder Dem at ville mindes Deres oprigtige Venner paa Montenero

Deres Ven og Landsmand
B[aron] Schubart

Arkivplacering
m2 1809, nr. 19
Sidst opdateret 10.05.2011 Print