Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7379 af 10246
Afsender Dato Modtager
Kunstakademiet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Stort rødt laksegl med Frederik 6.’s monogram.
Poststemplet: DANEMARCK / PAR HAMBURG; T. T. / HAMBURG / 2. Jan. 38. samt ved ankomsten til Rom: ROMA / 18[?] / GEN. / 1838.

29.12.1837 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al / Signore Alb. Thorvaldsen / Consigl. di Stato delle S.M. il / Re di Danimarca pp. pp. / Roma.
Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Etatsraad Thorvaldsen / Commandeur af D. D.M. p.p. Akademiets Directeur p.p.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Under 27 Dec[em]ber d.A. har det behaget Hans Majestæt at rescribere Akademiets Høie Præses som følger:
”Da Vi have besluttet i næste Foraar at lade udruste en 46 “Kanons Fregat til Kryds- og Øvelsestoure, saa ønske Vi snarest “mueligt at erfare, om Kunstacademiet endnu venter Kunstsager “af Etatsraad Thorvaldsen, som skulle bringes hertil, thi i saa “Fald ville Vi beordre bemeldte Fregat at afgaae til Livorno, “for der at afhente dem. I Tilfælde at slige Kunstsager ere “bestilte og maatte fra Italien være at hjemsende, saa ønske Vi “tillige at erfare, til hvilken Tid de kunne være indpakkede og “afsendte til Vor Consul i Livorno, paa det Vi kunne bestemme “Tiden, naar Fregatten skal være der”
hvilket Akademiet iler med at tilkjendegive Deres Høivelbaarenhed i Forventning om, at De snarest muligt ville behage at tilkjendegive, hvorvidt De maatte ønske at benytte denne Leilighed til at hidsende Arbeider og i dette Tilfælde til hvilken Tid disse kunde være indpakkede og afsendte til Livorno.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 29 Decbr 1837

H Freund C W Eckersberg J L Lund. Hetsch Koch
  Ursin Høyen W Stein  

/ Thiele

Arkivplacering
m21 1837, nr. 73
Personer
C.W. Eckersberg · Georg Christian Freund · G.F. Hetsch · N.L. Høyen · Joseph Anton Koch · J.L. Lund · Th. Stein · G.F. Ursin
Sidst opdateret 19.06.2013 Print