Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6160 af 10246
Afsender Dato Modtager
Christian Hansen [+]

Afsendersted

Napoli

23.6.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Rh Etatsraad. Thorvaldsen / Com. af Dbr. ètc.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Neapel den 23 Juni 1833.

Høivelbaarne Hrr Etatsraad.

Ved denne Leilighed da Christensen reiser til Rom, tager jeg mig den Frihed at lade medfølge nogle Linier for at underrette Dem om, at jeg har modtaget Deres gunstige Anbefaling til General Heideck i Grækenland. Jeg takker Deres Høivelbaarenhed hjerteligt for denne Godhed, og glæder mig til at Generalen for Deres Skyld, vil forskaffe mig Tilladelse og Leilighed, til at studere Grækenlands antikke Kunstværker.
I Selskab med Christensen, Bindesbøl og Fernley har jeg nylig gjort en Reise i Sicilien. Det var min Hensigt at reise hele Øen rundt; men Sygdom forhindrede mig deri. – dog glæder det mig at have seet Palermo, Segesta, Selinunt og Girgenti som ere de vigtigste Stæder. Siden min Tilbagekomst lider jeg af Øienbetændelse og det gjør mig ondt at Tiden af den Aarsag er gaaet unyttet hen, da her er saa meget at lære. Nu vil jeg ikke uleilige Dem med at skrive mere men gjentager kun min inderligste Tak for Deres Godhed.

Ærbødigst
C. Hansen.

Arkivplacering
m18 1833, nr. 69
Sidst opdateret 10.05.2011 Print