Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6060 af 10246
Afsender Dato Modtager
Joseph Hambro [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Spor efter rødt laksegl med indikation af slyngmonogram.

Ca. 15.2.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet er poststemplet “T.T. Hamburg 19. Febr. 33”. Brevet må derfor være afsendt kort før denne dato. Postekspeditionstiden til Hamborg på dette tidspunkt var omkring 4 dage. Se evt. referenceartiklen omhandlende postekspeditionstider.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: à Monsieur / Monsieur le concellier d’etat / Thorwaldsen / au soin de Mess Torlonia & c / Rome
pp p Itl Grenze.
Desuden påskrevet:”escp[x] di é par b. J. Hambro. / Vfels/
Poststemplet: “T.T. Hamburg 19. Febr. 33”, “DANEMARCK PAR HAMBOURG” OG “4MARZO”

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
S.T.
Herr Etatsraad Thorwaldsen Rom

Kiøbenhavn d Febry 1833

Ved Herr Etatsraad Donner modtog jeg en Regning over Dhvbhds Udlæg for mig og seer deraf at De havde 400 scudi tilgode, som Dherrer Torlonia & c have udbetalt Dem for min Regning.

Jeg føler fuldkommen hvormegen Tak jeg er DHvbhd skyldig for den megen Uleilighed jeg har været saa frie at foraarsage Dem; jeg tillader mig imidlertid at gjøre Dem nogle faae Bemærkninger: Meyers Arbeide for de 100 $ var det, som gjorde mig den største Glæde og har jeg hos ham bestilt et dertil svarende, som jeg under mit Ophold i Rom har seet hos Dhvbhd. For de 100 $ til Hansen har jeg aldrig faaet noget. De til Mertens udbetalte 250 $ og af mig directe modtagne 100 $ er Beløbet for et Arbeide, som efter det herværende Academies Dom er høist middelmaadigt.

Jeg indseer at de Bestillinger Dhvbhd har været saa god at paatage Dem at ville besørge for mig maae være forbundne med en Deel Bryderie, det er derfor, mit Ønske at forskaane Dem i Fremtiden, hvorfor jeg troer det rigtigt at henvende mig directe til vedkommende Kunstnere ved forefaldende Bestillinger saavelsom og ved Erlæggelse af Betaling; undskyld blot at jeg endnu engang tillader mig at falde Dem til Besvær ved at anmode Dem om at tale med Herr Bissen om snarest at faae den bestilte Flora fuldendt og afsendt til Livorno, da jeg har Haab om at faae Tilladelse til at afskibe samme hertil med den danske Fregat som gaaer til Middelhavet.

For ikke at uleilige Dem med skrivtlig Svar beder jeg Dem blot at meddele dette mundtlig til Dherrer Torlonia & c idet jeg tillige beder Dem at modtage Forsikringen om den udmærkede Høiagtelse hvormed

jeg forbliver Deres Ærbødige

JHambro.

Arkivplacering
m18 1833, nr. 25
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · Indkøb af malerier for andre · Indkøb af skulpturer for andre
Personer
H.W. Bissen · Ditlev Martens · Ernst Meyer · Marino Torlonia
Sidst opdateret 13.05.2016 Print